Autodemontage Nijmegen logo
Wij zijn tot 18.00 uur bereikbaar

024-378 4427

Wij zijn tot 18.00 uur bereikbaar

Disclaimer

Aan de inhoud van de webpagina’s van Autodemontage Nijmegen is de grootst mogelijke zorg besteed. Nochtans kan Autodemontage Nijmegen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Autodemontage Nijmegen geeft derhalve geen garantie voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. Autodemontage Nijmegen kan niet garanderen dat haar website foutloos en niet-onderbroken functioneert. Wel doet Autodemontage Nijmegen daarvoor haar uiterste best. Autodemontage Nijmegen is nimmer aansprakelijk indien de website tijdelijk niet beschikbaar is, noch voor eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele en industriële eigendomsrechten en alle overige rechten met betrekking tot deze website en de informatie op deze website, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de (merk)namen, materialen, informatie, blogs, voorwaarden, logo’s, foto’s, video’s, tekst, tekeningen, merken en andere (onderscheidings)tekens behoren geheel en al toe aan Autodemontage Nijmegen en haar gelieerde bedrijven. Het via deze website of anderszins beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het overnemen, exploiteren, verveelvoudigen, verspreiden en/of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodemontage Nijmegen of de betreffende derde rechthebbende, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen. Alle rechten worden in dit kader uitdrukkelijk door Autodemontage Nijmegen voorbehouden.

Toepasselijk recht
Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Autodemontage Nijmegen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een (nadere) aankondiging te doen. Autodemontage Nijmegen beveelt haar websitebezoekers dan ook aan om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.